Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku Kordegardy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 położonej przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.