Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Jerzego Stańczaka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ew. 10/4 i 10/5 z obrębu 1-06-75 położonych przy ul. Rosy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.