Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr ew. 24/9 z obrębu 1-06-12 położonej przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.