Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/P/2018 z dnia 12.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ew. 14/31, 14/32 z obrębu 1-06-78, położonych w rejonie ul. Prętowej w Dzielnicy Wilanów.