Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Nr 18/P/2018 z dnia 30.07.2018 r. dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie Domku Ogrodnika oraz remoncie  i przebudowie ogrodzenia  (muru) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części dz. ew. nr 17/4 z obrębu 1-05-52