Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 17/P/2018 z dnia 18.07.2018 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 64/1 i 65 z obrębu 1-06-87.