Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. ew. nr 36 z obrębu 1-06-69 i 66/2 z obrębu 1-06-70.

Obwieszczenie w załączeniu.