Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zewnętrznych linii kablowych na dz. ew. nr 17/4 z obrębu 1-05-52 położonej przy ul. Kostki Potockiego 10/16.

Obwieszczenie w załączeniu.