Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63/40 PE o długości 187 m -  Ø63 oraz o   długości 73 m -  Ø40 na części dz. ew. nr 36 z obrębu 1-06-69 oraz na  części dz. ew. nr 66/2 z obrębu 1-06-70 w drodze dojazdowej do ul. Rosochatej  w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.