Pełny tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Informacje są również na stronach internetowych: www.radawarszawy.um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl