Termin zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych upływa w dniu 28 czerwca 2019 roku.
Szczegółowe informacje i dokumenty do wypełnienia znajdują się w załącznikach.