Szczegóły negocjacji poza konkursem ofert w załącznikach.

Termin składania ofert: do godziny 10:00 dnia 15.07.2020 r.w