W załączniku znajduje się treść zawiadomienia Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.