Zarząd Dzielnicy Wilanów zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu  sportowo-rekreacyjnego przy ul. Biedronki w Warszawie.
Szczegóły znajdują się w załączniku.