Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału ściekowego  w ul. St. Kostki Potockiego. Szczegóły znajdują się w załączniku.