Od 13 czerwca do 13 lipca 2012 r. projekt planu jest wyłożony w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, PKiN, pl. Defilad 1, piętro XVII, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Tekst i rysunek projektu oraz tekst i rysunek prognozy oddziaływania na środowisko znajduje się na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl: PROJEKT PLANU
Z dokumentami można zapoznać się również w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ul. St. Kostki Potockiego 11.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 22 czerwca 2012 r. w  siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2/4, sala nr 27, parter, od godz. 16.00.