Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651)  Wydział Zarządzania Nieruchomościami dla Dzielnicy Wilanów informuje, że dnia 12 września 2012 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz garaży przeznaczonych do najmu w drodze konkursu ofert, stanowiących własność m.st. Warszawy, położonych w Dzielnicy Wilanów przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska.
Wykaz garaży znajduje się również w załączniku.