Wykaz garaży przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców został zamieszczony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

https://eto.um.warszawa.pl/category/169/announcement/58994

Budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 724 na odcinku od granicy m.st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria wraz ze skrzyżowaniem z drogą 724 i planowaną drogą 79

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu poza konkursem ofert został zamieszczony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

https://eto.um.warszawa.pl/category/169/announcement/47004

Wykaz garaży przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców został zamieszczony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

http://www.eto.um.warszawa.pl/category/169/announcement/43494

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do bezpłatnego używania został zamieszczony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

http://www.eto.um.warszawa.pl/category/172/announcement/38233