Urząd Dzielnicy Wilanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2012 roku.

Szczegóły znajdują się w Uchwale nr 235/III/2011 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Wilanów wspieranie i upowszechnianie 2012 podjęta uchwała.doc)uchwała_zarządu[ ]125 kB


K O M U N I K A T Burmistrza Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2011 r.
o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 14.10.2011 r. – 08.11.2011 r.  na najem garaży
przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska należących do zasobu lokalowego Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wilanów.

Załączniki:
Download this file (Komunikat Burmistrza o wynikach konkursu listopad 2011.doc)komunikat_burmistrza[ ]28 kB

Prowadzisz działalność gospodarczą? Uzupełnij zgłoszenie.

W związku z rozpoczęciem funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek przekazać dane czynnych przedsiębiorców wpisanych do prowadzonych przez siebie ewidencji działalności gospodarczych do CEIDG. Przekazywane wpisy muszą zawierać numery PESEL i NIP.

Informujemy, że w dniach od 2 listopada 2011 r. do 9 grudnia 2011 r. w  siedzibie Urzędu m.st. Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki przy pl. Defilad 1, (piętro XVII) będzie wyłożony do wglądu publicznego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Z.Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj.


Informujemy, że w dniach od 26 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. w  siedzibie Urzędu m.st. Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki przy pl. Defilad 1, (piętro XVII) będzie wyłożony do wglądu publicznego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Stawu Zawadowskiego.