Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu poza konkursem ofert został zamieszczony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

https://eto.um.warszawa.pl/category/169/announcement/67268

Wykaz garaży przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców został zamieszczony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

https://eto.um.warszawa.pl/category/169/announcement/68870

Wykaz garaży przeznaczonych do najmu w trybie konkursu ofert oraz szczegóły dotyczące konkursu ofert zostały zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

https://eto.um.warszawa.pl/(otwiera się w nowej karcie)

Termin składania ofert: do godziny 10:00 dnia 20.07.2022 r.

Budowa nowego przebiegu drogi woj. nr 724 na odcinku od granicy m.st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria wraz ze skrzyżowaniem z drogą 724 i planowaną drogą 79

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu poza konkursem ofert został zamieszczony na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń:

https://eto.um.warszawa.pl/category/169/announcement/47004