W załączniku znajduje się treść komunikatu Burmistrza Dzielnicy Wilanów o wyniku konkursu na najem garaży zlokalizowanych przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska.

Załączniki:
Download this file (Komunikat Burmistrza o wynikach konkursu 11.2012.doc)komunikat_burmistrza[ ]29 kB

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem garaży zlokalizowanych na terenie dzielnicy. Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, przy ul. St. Kostki Potockiego11, 02-958 Warszawa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami  pok. 115 wejście C w dniach od 22.10.2012 r. do 12.11.2012 r. do godziny 10:00.
Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załącznikach.

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie Burmistrza o konkursie ofert na najem garaży.doc)ogloszenie_burmistrza[ ]30 kB
Download this file (Regulanin konkursu.doc)regulamin_konkursu[ ]75 kB
Download this file (Wyraz garaży do konkursu ofert.xls)wykaz_garazy[ ]27 kB
Download this file (Oferta na najem garażu.doc)oferta_na_najem_garazu[ ]71 kB
Download this file (wzór umowy najmu garażu.doc)wzor_umowy_najmu[ ]91 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do oferty na najem garażu.doc)zalacznik_do_oferty[ ]25 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 11 października 2012r. do dnia 31 października 2012r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (wykaz nr 6.pdf)wykaz_nieruchomości[ ]44 kB

W załączniku znajduje się obwieszczenie Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 11/P/2012 z dnia 05.11.2012 r.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie-Stoen - Gąski 4-P-2012.doc)obwieszczenie[ ]116 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651)  Wydział Zarządzania Nieruchomościami dla Dzielnicy Wilanów informuje, że dnia 12 września 2012 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni, informacja o  garażu przeznaczonym do najmu w drodze konkursu ofert, stanowiącym własność m.st. Warszawy, położonym w Dzielnicy Wilanów przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska.

Załączniki:
Download this file (Informacja o garażu przeznaczonym do najmu.xls)informacja[ ]23 kB
Download this file (wykaz nr 2.doc)wykaz nr 2.doc[ ]30 kB