Zarząd Dzielnicy Wilanów zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu  sportowo-rekreacyjnego przy ul. Biedronki w Warszawie.
Szczegóły znajdują się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie- IES-Biedronki-boiska.doc)zawiadomienie[ ]117 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 15 czerwca 2012 r. do dnia 5 lipca 2012 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (Wykaz nieruchomości.jpg)wykaz_nieruchomosci[ ]182 kB

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 1 czerwca 2012 r.
Burmistrz Dzielnicy Wilanów informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 26 kwietnia 2012 r. na najem lokalu użytkowego o powierzchni 13,27 m2 w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów z przeznaczeniem na sklep sportowo-spożywczy.
W wyniku Konkursu został wybrany oferent: Dariusz Bąbała, który zaoferował stawkę czynszu netto 87 zł/m2.


Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 1 czerwca 2012 r.
Burmistrz Dzielnicy Wilanów informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 26 kwietnia 2012 r. na najem lokalu użytkowego o powierzchni 167,53 m2 w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów z przeznaczeniem na siłownię-klub fitness.

W wyniku Przetargu został wybrany oferent: Fitness Club S4, który zaoferował miesięczną stawkę czynszu netto 10.500 zł.

Burmistrz Dzielnicy Wilanów ogłasza konkurs ofert na podnajem części powierzchni, tj. 4,98 m2 w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 z przeznaczeniem na bufet spożywczy z  ubezpieczeniami i usługami ksero. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w  załącznikach.