Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 1 czerwca 2012 r.
Burmistrz Dzielnicy Wilanów informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 26 kwietnia 2012 r. na najem lokalu użytkowego o powierzchni 13,27 m2 w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów z przeznaczeniem na sklep sportowo-spożywczy.
W wyniku Konkursu został wybrany oferent: Dariusz Bąbała, który zaoferował stawkę czynszu netto 87 zł/m2.


Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 1 czerwca 2012 r.
Burmistrz Dzielnicy Wilanów informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 26 kwietnia 2012 r. na najem lokalu użytkowego o powierzchni 167,53 m2 w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów z przeznaczeniem na siłownię-klub fitness.

W wyniku Przetargu został wybrany oferent: Fitness Club S4, który zaoferował miesięczną stawkę czynszu netto 10.500 zł.

Burmistrz Dzielnicy Wilanów ogłasza konkurs ofert na podnajem części powierzchni, tj. 4,98 m2 w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 z przeznaczeniem na bufet spożywczy z  ubezpieczeniami i usługami ksero. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w  załącznikach.

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu w rejonie ul. Ruczaj na terenie Dzielnicy Wilanów.

Pełny tekst Obwieszczenia znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie-Nowacki-Ruczaj-wodociąg.doc)obwieszczenie[ ]116 kB

Urząd Dzielnicy Wilanów informuje o możliwości najmu garaży w trybie poza konkursem ofert. Zasady najmu określone są w Regulaminie.
Regulamin, wykaz garaży przeznaczonych do najmu, wzór oferty oraz wzór umowy najmu znajdują się w załącznikach. Szczegółowych informacji udziela Zespół Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ul. St. Kostki Potockiego 11, tel. 22 642 60 01 wew. 051 lub 22 116 87 23.

Załączniki:
Download this file (Formularz oferty -poza konkursem ofert.doc)formularz_oferty[ ]67 kB
Download this file (wzór umowy najmu garażu.doc)wzór_umowy[ ]90 kB
Download this file (Regulamin_najem garaży poza konkursem.doc)regulamin[ ]73 kB
Download this file (wykaz garaży do najmu poza konkursem ofert - ogłoszenie.xls)wykaz_garazy[ ]26 kB