W załączniku znajduje się treść zawiadomienia Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie-Agencja Wywiadu,swiatłowod, 06-12,dz.4-2,3-4.doc)zawiadomienie[ ]116 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 29 marca 2012r. do dnia 18 kwietnia 2012r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości jest również w załączniku.

Załączniki:
Download this file (wykaz.pdf)wykaz_nieruchomosci[ ]48 kB

W związku możliwością  występowania w ciągu kilku najbliższych miesięcy  intensywnych  i gwałtownych opadów atmosferycznych, Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przypomina o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 18 lipca  Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145):

• obowiązku utrzymania przez zainteresowanych właścicieli gruntów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w sprawności technicznej – art. 77
•  zakazie zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzania wód oraz ścieków na grunty sąsiednie – art. 29 ust. 1
•  zakazach mających na celu ochronę urządzeń wodnych np. rowy, kanały – art. 65 ust. 1:
- niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych
- utrudniania przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem  urządzeń wodnych
- wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz innych czynności, które mogą spowodować ich  uszkodzenie.

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej basenu sportowego w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26 w Warszawie  w celu organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych: nauka i doskonalenie pływania – dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załączniki:
Download this file (kryteria_konkursu.doc)kryteria_konkursu.doc[kryteria konkursu]30 kB
Download this file (nauka i doskonalenie pływania.doc)nauka i doskonalenie pływania.doc[nauka i doskonalenie pływania]39 kB

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej brodzika znajdującego się w obiekcie sportowym przy Zespole Szkół nr 79 im. St. Kostki Potockiego, ul. Wiertnicza 26 w Warszawie, w celu organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych: nauka pływania dla niemowląt i przedszkolaków.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załączniki:
Download this file (kryteria konkursu.doc)kryteria konkursu[kryteria konkursu]30 kB
Download this file (nauka pływania niemowląt i dzieci.doc)nauka pływania niemowlat i dzieci[nauka pływania niemowlat i dzieci]41 kB