Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT 

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) – Zespół Nieruchomości dla Dzielnicy Wilanów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów na okres 21 dni tj. od dnia 27.12.2011r. do dnia 16.01.2012r.

Załączniki:
Download this file (wykaz nieruchomości.doc)wykaz nieruchomości[ ]14 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 j.t.) - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów informuje, że od dnia 15 grudnia 2011r. do dnia 4 stycznia 2012r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (Wykaz15_12_2011.pdf)wykaz_nieruchomosci[ ]371 kB

Burmistrz Dzielnicy Wilanów ogłasza konkurs ofert na najem garaży zlokalizowanych przy ul. Kosiarzy.

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie Burmistrza o konkursie ofert na najem garaży.doc)ogloszenie_burmistrza[ ]30 kB
Download this file (Oferta - wzór.doc)wzor_oferty[ ]68 kB
Download this file (Regulanin konkursu.doc)regulamin_konkursu[ ]76 kB
Download this file (Wyraz garaży do konkursu ofert.xls)wykaz_garazy[ ]22 kB
Download this file (wzór umowy najmu garażu.doc)wzor_umowy_najmu[ ]90 kB

Zarząd Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne,  na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa, złożony za pośrednictwem pełnomocnika Pana Kamila Płatosa reprezentującego firmę Geoprojekt Kamil Płatos o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej  średniego ciśnienia  PE DN 40mm i długości około 220m na działkach ew. nr 11/6 i 25/1 z obrębu 1-06-29 oraz działkach ew. nr 2 i 3 z obrębu 1-06-28 w rejonie ul. Ruczaj  na terenie  Dzielnicy Wilanów.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie-gazownia-Płatos-Ruczaj -wszczęcie.doc)obwieszczenie[ ]115 kB