Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Nr 18/P/2018 z dnia 30.07.2018 r. dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie Domku Ogrodnika oraz remoncie  i przebudowie ogrodzenia  (muru) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części dz. ew. nr 17/4 z obrębu 1-05-52

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie.pdf[ ]489 kB

Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie Domku Ogrodnika oraz remoncie i przebudowie ogrodzenia (muru) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części dz. ew. nr 17/4 z obrębu 1-05-52

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow.pdf)obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow.pdf[ ]368 kB

Obwieszczenie o zebraniu dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych wraz z infrastruktura techniczną na dz. ew. nr 64/1 i 65 z obrębu 1-06-87 w Dzielnicy Wilanów.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow.pdf)Obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow.pdf[ ]345 kB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych wraz z infrastruktura techniczną na dz. ew. nr 64/1 i 65 z obrębu 1-06-87 w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania]364 kB

o lokalizacji   inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Bruzdowej na części dz. ew. nr 24/9 z obrębu 1-06-12 w Dzielnicy Wilanów.