o lokalizacji   inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Bruzdowej na części dz. ew. nr 24/9 z obrębu 1-06-12 w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji   inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na  „remoncie i przebudowie Domku Ogrodnika, remoncie i przebudowie ogrodzenia (muru) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” na części działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 położonej przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_6733_19.pdf)obwieszczenie_6733_19.pdf[ ]399 kB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/P/2018 z dnia 12.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ew. 14/31, 14/32 z obrębu 1-06-78, położonych w rejonie ul. Prętowej w Dzielnicy Wilanów.

 

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr ew. 24/9 z obrębu 1-06-12 położonej przy ul. Bruzdowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.4_1.pdf)obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.4_1.pdf[Obwieszczenie o zebraniu dowodów]397 kB

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację o zebraniu dowodów przed wydaniem decyzji w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Pana Jerzego Stańczaka w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek nr ew. 10/4 i 10/5 z obrębu 1-06-75 położonych przy ul. Rosy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733._1.pdf)obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733._1.pdf[Obwieszczenie o zebraniu dowodów]391 kB