Obwieszczenia o odmowie sprostowania własnej decyzji Nr 19/P/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji kontenerowej 15/0,4 kV na części działek nr ew. 64/z i 64/2 (dawniej działka nr ew. 64) z obrębu 1-06-87.

Obwieszczenie w załączeniu.

 

Załączniki:
Download this file (postanowienie_o_odmowie_sprostowania_decyzji.pdf)postanowienie_o_odmowie_sprostowania_decyzji.pdf[Obwieszczenie o odmowie sprostowania własnej decyzji]386 kB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi pożarowej wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 położonej przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf)obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania]379 kB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/P/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie budynku „Gajówki” w Parku Morysińskim z adaptacją na funkcje edukacyjne i turystyczne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 32 z obrębu 1-05-46 w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_6733.18.pdf)obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_6733.18.pdf[Obwieszczenie o wydaniu decyzji]454 kB

Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej kontenerowej stacji transformatorowej, budowie linii kablowych elektroenergetycznych SN i NN oraz złączy kablowych NN na działkach nr ew. 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/21, 6/19, 6/13, 6/12, 6/11, 6/7, 6/6, 6/10, 6/5, 6/9, 7 z obrębu 1-06-46 oraz działce nr ew. 20 z obrębu 1-06-45, położonych przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.18.pdf)obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.18.pdf[Obwieszczenie o zebraniu dowodów]370 kB

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie budynku „Gajówki” w Parku Morysińskim z adaptacją na funkcje edukacyjne i terystyczne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 32 z obrębu 1-05-46 w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[Obwieszczenie o zmianie wniosku]400 kB