Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs na prawnika w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w Dzielnicy Wilanów od stycznia do grudnia 2013 r. Termin składania ofert: do 21 grudnia 2012. Dokumenty potrzebne do złożenia oferty znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie składania ofert na świadczenie usług w zakresie konsultacji i porad w  Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy od 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie Wilanów.doc)ogłoszenie[ ]46 kB
Download this file (taryfikator_2013_2.pdf)taryfikator[ ]95 kB
Download this file (FORMULARZ OFERTY.doc)formularz_oferty[ ]54 kB
Download this file (oświadczenie oferenta.doc)oswiadczenie_oferenta[ ]23 kB

W załączniku znajduje się treść komunikatu Burmistrza Dzielnicy Wilanów o wyniku konkursu na najem garaży zlokalizowanych przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowska.

Załączniki:
Download this file (Komunikat Burmistrza o wynikach konkursu 11.2012.doc)komunikat_burmistrza[ ]29 kB

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem garaży zlokalizowanych na terenie dzielnicy. Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, przy ul. St. Kostki Potockiego11, 02-958 Warszawa w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami  pok. 115 wejście C w dniach od 22.10.2012 r. do 12.11.2012 r. do godziny 10:00.
Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załącznikach.

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie Burmistrza o konkursie ofert na najem garaży.doc)ogloszenie_burmistrza[ ]30 kB
Download this file (Regulanin konkursu.doc)regulamin_konkursu[ ]75 kB
Download this file (Wyraz garaży do konkursu ofert.xls)wykaz_garazy[ ]27 kB
Download this file (Oferta na najem garażu.doc)oferta_na_najem_garazu[ ]71 kB
Download this file (wzór umowy najmu garażu.doc)wzor_umowy_najmu[ ]91 kB
Download this file (Załącznik nr 1 do oferty na najem garażu.doc)zalacznik_do_oferty[ ]25 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 11 października 2012r. do dnia 31 października 2012r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.
Wykaz nieruchomości znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (wykaz nr 6.pdf)wykaz_nieruchomości[ ]44 kB