Burmistrz Dzielnicy Wilanów ogłasza konkurs ofert na podnajem części powierzchni, tj. 4,98 m2 w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 z przeznaczeniem na bufet spożywczy z  ubezpieczeniami i usługami ksero. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w  załącznikach.

Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu w rejonie ul. Ruczaj na terenie Dzielnicy Wilanów.

Pełny tekst Obwieszczenia znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie-Nowacki-Ruczaj-wodociąg.doc)obwieszczenie[ ]116 kB

Urząd Dzielnicy Wilanów informuje o możliwości najmu garaży w trybie poza konkursem ofert. Zasady najmu określone są w Regulaminie.
Regulamin, wykaz garaży przeznaczonych do najmu, wzór oferty oraz wzór umowy najmu znajdują się w załącznikach. Szczegółowych informacji udziela Zespół Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ul. St. Kostki Potockiego 11, tel. 22 642 60 01 wew. 051 lub 22 116 87 23.

Załączniki:
Download this file (Formularz oferty -poza konkursem ofert.doc)formularz_oferty[ ]67 kB
Download this file (wzór umowy najmu garażu.doc)wzór_umowy[ ]90 kB
Download this file (Regulamin_najem garaży poza konkursem.doc)regulamin[ ]73 kB
Download this file (wykaz garaży do najmu poza konkursem ofert - ogłoszenie.xls)wykaz_garazy[ ]26 kB

W załączniku znajduje się treść zawiadomienia Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o wszczętym postępowaniu administracyjnym o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie-Agencja Wywiadu,swiatłowod, 06-12,dz.4-2,3-4.doc)zawiadomienie[ ]116 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 29 marca 2012r. do dnia 18 kwietnia 2012r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz nieruchomości jest również w załączniku.

Załączniki:
Download this file (wykaz.pdf)wykaz_nieruchomosci[ ]48 kB