Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 3/P/2018 z dnia 14.03.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o znaczeniu lokalnym) dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej 2x125/225 (zadanie 3) na odcinku od połączenia z siecią Zadania 2 na południu „Węzła Przyczółkowa” P.O.W. do końca sieci ciepłowniczej na dz. ew. nr 22/7 z obrębu 1-06-39. Inwestycja planowana jest do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ul. Przyczółkowej, na działkach ew. nr: 22/2 (część), 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7 (część) z obrębu 1-06-39.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_3_P_2018.pdf.pdf)Obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_3_P_2018.pdf.pdf[Obwieszczenie o wydaniu decyzji]493 kB

Obwieszczenia o odmowie sprostowania własnej decyzji Nr 19/P/2017 z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji kontenerowej 15/0,4 kV na części działek nr ew. 64/z i 64/2 (dawniej działka nr ew. 64) z obrębu 1-06-87.

Obwieszczenie w załączeniu.

 

Załączniki:
Download this file (postanowienie_o_odmowie_sprostowania_decyzji.pdf)postanowienie_o_odmowie_sprostowania_decyzji.pdf[Obwieszczenie o odmowie sprostowania własnej decyzji]386 kB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi pożarowej wraz z infrastrukturą techniczną na części działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 położonej przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf)obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania]379 kB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/P/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie budynku „Gajówki” w Parku Morysińskim z adaptacją na funkcje edukacyjne i turystyczne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 32 z obrębu 1-05-46 w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_6733.18.pdf)obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_6733.18.pdf[Obwieszczenie o wydaniu decyzji]454 kB

Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej kontenerowej stacji transformatorowej, budowie linii kablowych elektroenergetycznych SN i NN oraz złączy kablowych NN na działkach nr ew. 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/21, 6/19, 6/13, 6/12, 6/11, 6/7, 6/6, 6/10, 6/5, 6/9, 7 z obrębu 1-06-46 oraz działce nr ew. 20 z obrębu 1-06-45, położonych przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.18.pdf)obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.18.pdf[Obwieszczenie o zebraniu dowodów]370 kB