Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie budynku „Gajówki” w Parku Morysińskim z adaptacją na funkcje edukacyjne i terystyczne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 32 z obrębu 1-05-46 w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[Obwieszczenie o zmianie wniosku]400 kB

Obwieszczenie o  trwającym postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej 2x125/225  planowanej do realizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w ul. Przyczółkowej.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_trwajacym_postepowaniu.docx)obwieszczenie_o_trwajacym_postepowaniu.docx[Obwieszczenie o trwającym postępowaniu]13 kB

Informacja burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o zamiarze rozpoczęcia budowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącej kontenerowej stacji transformatorowej, budowie linii kablowych elektroenergetycznych SN i NN oraz złączy kablowych NN na działkach nr ew. 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/21, 6/19, 6/13, 6/12, 6/11, 6/7, 6/6, 6/10, 6/5, 6/9, 7 z obrębu 1-06-46 oraz działce nr ew. 20 z obrębu 1-06-45, położonych przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_6733.1..pdf)obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_6733.1..pdf[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania]392 kB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1/P/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15kV oraz budowie słupa elektroenergetycznego SN 15kV na części działki nr ew. 9 z obrębu 1-06-63 położonej przy ul. Hoserów w Dzielnicy Wilanów.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_6733.19.pdf)obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_6733.19.pdf[Obwieszczenie o wydanej decyzji]442 kB