KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ ORAZ WSTĘPNYM WYNIKU KONKURSU

Komisja Konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu ofert na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow. 46,51 m2 oznaczonego nr 0,21 w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów w składzie wymienionym poniżej informuje, że konkurs przeprowadzony w dniach 22.02.2013 r. – 11.03.2013 r. zgodnie z § 4 ust. 1 i § 5 Zarządzenia Nr 3323/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (ze zmianami) oraz Uchwałą Nr 460/III/2012 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 11.12.2012 r. w sprawie przeznaczenia do najmu na okres 3 lat w drodze konkursu ofert lokalu użytkowego o powierzchni 46,51m2 w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów został zamknięty.

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przeznaczył do najmu w trybie poza konkursem na rzecz dotychczasowego najemcy wolnostojący budynek użytkowy przy parkingu przy ul. St. Kostki Potockiego.

Załączniki:
Download this file (Wyraz lokali użytk. na rzecz dotyczczasowych najemców.xls)wykaz_491[ ]20 kB
Download this file (Uchwała kolejna umowa Toaleta.doc)uchwała_zarzadu_491[ ]70 kB

Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów. Szczegóły ogłoszenia znajdują się w załącznikach.

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 13 lutego 2013 r. o wyniku konkursu ofert przeprowadzonego w dniach 15.01.2013 r. – 31.01.2013 r.  na najem lokali użytkowych w obiekcie sportowym przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce Nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 14  lutego 2013r. do dnia 5 marca 2013 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Download this file (Goplańska.pdf)nieruchomości do wydzierżawienia[ ]309 kB