Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działce nr ew. 22/7 z obrębu 1-06-39 położonej w liniach rozgraniczających ul. Przyczółkowej.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.10..pdf)obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.10..pdf[Obwieszczenie o zebraniu dowodów]347 kB

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zawiadamia że w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wilanów zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 02.08.2017r., kompletny w dniu 17.08.2017 r. złożony przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej bez nazwy oznaczonej symbolem 37 KUD w MPZP Zawad i Kępy Zawadowskiej, na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf)obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania]483 kB

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1410/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 sierpnia 2017 r. unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Zarządzenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (uniewaznienie_otwartego_konkursu_ofert.doc)uniewaznienie_otwartego_konkursu_ofert.doc[Zarządzenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert]35 kB

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podaje do publicznej wiadomości informację o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Fundacji „Centrum Europejskiego-Natolin” w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie „Pomnika – miejsce upamiętnienia rozstrzelanych w dniu 13 listopada 1939 r. na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Natolinie”  przy ul. Nowoursynowskiej 84 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
 
Obwieszczenie w załączeniu

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.8.pdf)obwieszczenie_o_zebraniu_dowodow_6733.8.pdf[Obwieszczenie o zebraniu dowodów]413 kB

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przewodu wodociągowego DN150 na działce nr ew. 1 z obrębu 1-06-40 położonej w liniach rozgraniczających ul. Pałacowej.

Obwieszczenie znajduję się w załączeniu

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_6733.11.pdf)obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_6733.11.pdf[Obwieszczenie o wszczęciu postępowania]332 kB