Prezydent m.st. Warszawy informuje, że dnia 26 czerwca 2012 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 wywieszony został na okres 21 dni, wykaz nr WIL/ZND/1/2012 o przeznaczeniu do sprzedaży w  drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy Wilanów przy ul. Rumianej 111, uregulowanej w  księdze wieczystej KW Nr WA2M/00460287/8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 44 w obrębie 1-05-39 o powierzchni 813 m2.

Załączniki:
Download this file (wykaz Rumiana.doc)informacja[ ]41 kB
Download this file (info o wykazie -Rumiana 111.doc)wykaz[ ]41 kB

Komunikat o zamknięciu prac komisji konkursowej i wstępnym wyniku konkursu na podnajem części powierzchni, tj. 4,98 m2 w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11.

Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału ściekowego  w ul. St. Kostki Potockiego. Szczegóły znajdują się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie-MPWiK-Vogla-kanalizacja.doc)zawiadomienie[ ]118 kB

Zarząd Dzielnicy Wilanów zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu  sportowo-rekreacyjnego przy ul. Biedronki w Warszawie.
Szczegóły znajdują się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie- IES-Biedronki-boiska.doc)zawiadomienie[ ]117 kB

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651) – Delegatura Biura Gospodarki  Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy informuje, że od dnia 15 czerwca 2012 r. do dnia 5 lipca 2012 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11  w Warszawie, wywieszony został do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załączniki:
Czytaj więcej: Nieruchomości do...wykaz_nieruchomosci[ ]182 kB