Termin zgłoszeń kandydatów na ławników sądów powszechnych upływa w dniu 28 czerwca 2019 roku.
Szczegółowe informacje i dokumenty do wypełnienia znajdują się w załącznikach.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Komunikat o zamknięciu prac Komisji Konkursowej oraz wstępnym wyniku konkursu z dnia 18.04.2019 r. na najem garaży położonych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Wykaz garaży przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców – okres najmu do lat 3.

Wykaz garaży przeznaczonych do najmu znajduje się w załączniku.

Wykaz garaży przeznaczonych do najmu w trybie poza konkursem ofert na rzecz dotychczasowych najemców – okres najmu do lat 3

Wykaz garaży przeznaczonych do najmu znajduje się w załącznikach.