Obwieszczenie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zewnętrznych linii kablowych łączących rozdzielnicę RNN-2 i RNN-1 w pomieszczeniu nN, stacji ST6480 z rozdzielnią RGK i RPPOŻ (CSP) w przebudowanym budynku Kuchni Królewskiej  na części działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 położonej przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

Obwieszczenie w załączeniu.

 

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[Obwieszczenie o zebraniu dowodów]373 kB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zewnętrznych linii kablowych na dz. ew. nr 17/4 z obrębu 1-05-52 położonej przy ul. Kostki Potockiego 10/16.

Obwieszczenie w załączeniu.

 

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[Obwieszczenie]405 kB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na dz. ew. nr 36 z obrębu 1-06-69 i 66/2 z obrębu 1-06-70.

Obwieszczenie w załączeniu.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)obwieszczenie.pdf[Obwieszczenie]400 kB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 17/P/2018 z dnia 18.07.2018 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną na dz. ew. nr 64/1 i 65 z obrębu 1-06-87.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie.pdf[ ]506 kB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Nr 18/P/2018 z dnia 30.07.2018 r. dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie Domku Ogrodnika oraz remoncie  i przebudowie ogrodzenia  (muru) wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części dz. ew. nr 17/4 z obrębu 1-05-52

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie.pdf[ ]489 kB