21 maja Zarząd Dzielnicy Wilanów podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert w  II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi  i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów  m.st. Warszawy w 2013 r. Treść uchwały znajduje się w załączniku.