W programie: wszelkie informacje na temat rodzinnej opieki zastępczej, a także muzykowanie, kącik dziecięcy, słodkości i inne atrakcje.
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest świętem dzieci i rodzin. Z tej okazji zapraszamy wszystkich mieszkańców stolicy do wyjątkowej przejażdżki. Na ulice Warszawy wyjedzie Tramwaj Promocyjny. Świętowanie rozpoczniemy od skosztowania specjalnie na tę okazję wypieczonych ciastek. Dzieci ze Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego wykonają mini-recitale na pianinie. Na najmłodszych czekać będą gry z nagrodami. Specjaliści Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania związane z rodzinną opieką zastępczą.

Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT został powołany przez Towarzystwo Nasz Dom w listopadzie 2008 roku we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Powstał w odpowiedzi na potrzeby osób prowadzących rożnego rodzaju formy rodzinnej opieki zastępczej. Celem istnienia PORT-u jest stałe podnoszenie jakości rodzinnej opieki zastępczej oraz profesjonalizacja pomocy dziecku i rodzinie. Ośrodek współpracuje z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, które jest organizatorem pieczy zastępczej.