22 czerwca 2013 r. punktualnie o godz. 16.00 wykonajmy przez 60 sekund wspólny gest na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi – każdy na miarę swoich możliwości – RAZEM – we wspólnocie obywatelskiej i społecznej – w tym samym czasie w całym kraju.
Zatrzymajmy się na chwilę , połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 6- sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. Rytm Wolnych Serc. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnic się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami.
Tylko 60 sekund!!!!
Zaprośmy to tego gestu wszystkich tam gdzie mieszkamy, w sobotnie, czerwcowe popołudnie, by zjednoczył się cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie.

 


W imieniu społeczności PaT
insp. Grzegorz Jach
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji
ds. promocji bezpieczeństwa publicznego