Związek Romów Polskich we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji ogłasza konkurs dla osób pochodzenia  romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2013/2014.
Stypendia zostaną ufundowane w ramach rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.


Informacje dotyczące niniejszego konkursu dostępne sa na stronie: www.romowie.com

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 października 2013 r.