epsiolon.JPGOd września br., na terenie wilanowskich placówek oświatowych realizowana jest druga edycja Programu Profilaktycznego „Epsilon - Wilanów”, finansowanego dzięki dotacji Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Realizujące program – Stowarzyszenie Epsilon – specjalizuje się w wykorzystaniu metod narracyjnych w zapobieganiu zachowaniom ryzykownym wśród dzieci.
Celem programu jest ograniczanie zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi, wczesną inicjacją alkoholową oraz przemocą w grupach klasowych. Treści warsztatów profilaktycznych osnute są wokół fabuł opartych o urealnione historie zdarzające się w środowiskach rówieśniczych.   
Dzięki wspólnemu zagłębianiu się w historie i rozwiązywaniu problemów osób – bohaterów narracji, dzieci nabywają ważnych doświadczeń poznając możliwe konsekwencje swoich zachowań oraz uczą się radzić sobie z trudnymi sytuacjami takim jak np. asertywne odmawianie w sytuacji presji rówieśniczej.
Zdaniem trenerów Stowarzyszenia Epsilon, aby w pędzącym do przodu nowoczesnym świecie profilaktyka była skuteczna, powinna być dla młodych ludzi ciekawą i ekscytującą przygodą, albowiem tylko w takim przypadku możliwe jest faktyczne zaangażowanie uczestników w program.