SZLACHETNA PACZKA to projekt, który w przemyślany sposób łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców.
Wolontariusze, czyli Super W szukają rodzin w potrzebie, następnie spotykają się z nimi, diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i podejmują decyzję o włączeniu do projektu.

Darczyńcy przygotowują konkretną pomoc dla konkretnej rodziny.

Dobroczyńcy, angażując się finansowo, dają  swoją energię dobroci, dzięki której system SZLACHETNEJ PACZKI może skutecznie działać.

Rodziny w potrzebie oprócz konkretnej pomocy otrzymują nadzieję na lepsze jutro i impuls do zmiany.

Stowarzyszenie WIOSNA, organizator SZLACHETNEJ PACZKI, daje jej niezwykłą filozofię pomagania, twórcze podejście do pracy z ludźmi, unikatowe systemy zarządzania i wolność dawania siebie innym.

Pomóż rodzinie w potrzebie i zmieniaj świat na lepsze!

16 listopada 2013 roku została otwarta baza potrzebujących rodzin. Jest ona efektem kilkutygodniowej pracy wolontariuszy, którzy odwiedzili każdą z Rodzin, poznali jej sytuację historię. Były to momenty trudne, ale i wzruszające. Teraz poszukujemy Darczyńców, którzy również chcieliby stać się częścią SZLACHETNEJ PACZKI i pomóc Rodzinie, przygotowują paczkę świąteczną. Głęboko wierzymy, że taka pomoc będzie dla nich impulsem do działania, do zmiany i radości i najważniejsze, że da im wiarę w drugiego człowieka i nadzieję na lepsze dni.