Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Wiertniczej 26, zaprasza Mieszkańców znajdujących się:

  • w trudnej sytuacji życiowej, zmagających się z problemami i szukających pomocy w ich rozwiązywaniubedących w kryzysie,
  • uzależnionych od alkoholu lub innych środków odurzających
  • doświadczających przemocy lub stosujących przemoc,

na BEZPŁATNE konsultacje i porady: psychologiczne, specjalisty pracy socjalnej, specjalisty policjanta oraz prawnika

psycholog, poniedziałki, 16.30 - 19.30: 20 styczeń, 3 luty, 3 marzec, 7 kwiecień, 5 maj, 2 czerwiec, 7 lipiec, 4 sierpień,1 wrzesień, 6 październik, 3 listopada, 1 grudnia

specjalista pracy socjalnej, wtorki, 16.00 - 19.00: 21 stycznia, 4 luty, 4 marca, 1 kwietnia, 6 maj, 3 czerwiec, 1 lipiec, 5 sierpień, 2 wrzesień, 7 październik, 4 listopada, 2 grudnia

specjalista policjant, środy, 16.30 - 19.30: 22 styczeń, 5 luty, 5 marzec, 2 kwietnia, 7 maj, 4 czerwiec, 2 lipca, 6 sierpnia, 3 wrzesnia, 1 październik, 5 listopada, 3 grudnia

prawnik, piątki, 16.00 - 19.00: 24 styczeń, 7 luty, 7 marca, 4 kwietnia, 9 maj, 6 czerwiec, 4 lipiec, 1 sierpień, 5 wrzesień, 3 październik, 7 listopada, 5 grudnia

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny mieści się w Obiekcie Sportowym przy Zespole Szkół nr 79 im.
St. Kostki Potockiego w Warszawie, I piętro, pok. 2.09, tel. 22 885 01 09 wew. 120