Informujemy, że w dniu 9.04.2014 r. podpisane zostało przez Prezydenta m.st. Warszawy Zarządzenie nr 5825/2014  zmieniające zarządzenie  w sprawie  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r.
Jednocześnie w tym samym dniu podpisany został Przez Prezydenta m.st. Warszawy  Tekst ujednolicony  zarządzenia nr 5592/2014  Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 lutego 2014 r.   w sprawie ogłoszenia wyników otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r.

Zarządzenie nr 5825/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 9 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 5592/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dn. 9 kwietnia 2014 r. tekst ujednolicony