Informujemy, że w dniu 12.06.2014 r. podpisane zostało przez Prezydent m.st. Warszawy Zarządzenie nr 6175/2014 w sprawie ogłoszenia wyników  II otwartego  konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2014 r

Zarządzenie znajduje się pod tym linkiem.