Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 32/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie II częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert  na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.