1. Uchwała nr 195/IV/2015 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów.

2. Uchwała nr 196/IV/2015 r. Zarządu Dzielnicy Wilanów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyboru oferty do finansowania oraz ustalenia wysokości dotacji w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.