Zarządzenie nr GP-OR.0050.1643.2015 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert  na realizację w latach 2014 – 2015 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.