Informujemy o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy”. Dokument ten to wytyczne dotyczące barier i ułatwień w korzystaniu z przestrzeni publicznej w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami. Konsultacje trwają od 16 maja do 6 czerwca 2016r. W ramach konsultacji odbędą się spacery konsultacyjne oraz spotkanie konsultacyjne,
Szczegółowe informacje:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/warszawskie-standardy-dostepnosci-przestrzeni-miejskiej

https://www.facebook.com/WarszawaDostepna/